Garanția de conformitate a produsului

Husele din piele WOOP corespund standardelor de calitate cele mai înalte și fabricate conform normelor europene de calitate și certificate de producător.

Pentru toate articolele cumpărate de pe site-ul www.woopleather.ro oferim o garanție de 12 luni, de la data cumpărării, în condițiile respectării tuturor recomandărilor de întreținere.

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, în următoarele situații:

 • Produsele corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat clientului ca mostră sau model.
 • Corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
 • Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.
 • Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, dată fiind natura produsului, declarațiile produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Situații în care garanția nu se aplică

 • particularități ale pieilor naturale: nervuri, mici diferențe de culoare, semne caracteristice și neregularități – acestea sunt caracteristici ale pieii naturale și arată autenticitatea și calitatea pieilor din care sunt confecționate produsele existente pe site.
 •  micile neregularități și imperfecțiuni ale produselor sau ale părților din produse confecționate manual.
 • pieile care au fost ceruite și lustruite manual: în acest caz pielea continuă să se “uzeze” în mod natural – escoriațiile de culoare de la suprafața pieilor reprezintă un efect intenționat care are loc doar după purtare și tocmai acest lucru aduce individualitate produselor.
 •  uzura morală și uzura fizică normală a produsului.
 • decolorarea produsului sau a unor părți componente în urma expunerii prelungite la factori severi de mediu (soare sau la o alta sursă puternică de căldura, umiditate, transpirație, ploaie, zăpadă, etc.)
 • defecte produse de transportul, manipularea și depozitarea în condiții improprii (temperatură și umiditate excesive, transpirație, șocuri termice – variații de tip cald / rece, imersare, etc.)
 • defecte cauzate de utilizarea neadecvată, în mod abuziv, incorectă, modificată a produsului și/ sau în condiții improprii, altele decât cele pentru care acesta a fost testat și proiectat.
 • intervenția, repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate, inclusiv vopsirea produsului.
 • deteriorări ale produsului cauzate, voluntar sau involuntar, de șocuri mecanice (rupere, agățare, lovire, zgâriere, scăpare etc.), animale de companie, rozătoare și alți dăunători cum ar fi cei chimici.
 • întreținere defectuoasă (curățarea folosind metode sau produse neadecvate).

Beneficierea de Garanție

La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente și o copie a facturii fiscale. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.

Orice reparație la produsele aflate în termenul de garanție se va efectua în mod gratuit sau se va înlocui în condițiile OG nr.21/1992 revizuită, dacă se confirmă faptul că un defect de material sau de manoperă a reprezentat cauza unei asemenea deteriorări, mai degrabă decât utilizarea necorespunzătoare a husei de către cumpărător.

În cazul înlocuirii, dacă nu este disponibil același model, se va livra un model similar ca valoare și caracteristici, de comun acord cu clientul. Acesta din urma poate opta pentru un produs cu un preț mai mare plătind diferența de preț.

Această garanție nu include deteriorarea provocată husei din cauza nerespectării indicațiilor, accidentelor, a neatenției, a neglijenței, a utilizării necorespunzătoare a acesteia sau a altor factori care nu au legătură cu defectele de material sau de manoperă.

Toate cheltuielile necesare pentru aplicarea garanției vor fi suportate de către WOOP.